Xinjiang Tianshan VS Jiangxi Beidamen

Thời gian trực tiếp:2021-11-25 14:00 dự đoán Hannove

Nguồn trực tiếp: Kangaroo sống
Trước khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu:
2021-11-25 14:00

Danh sách phát trực tiếp mới nhất