Sau cú sút chân đầu tiên của San Marino, La Wan được hoan nghênh trong việc thay thế.