Sun Jihao nói về hiện trạng bóng đá quốc gia: Có bao nhiêu người già 30 tuổi?Đó là bởi vì các cầu thủ trẻ không có cách.