Esports Club Kyiv VS Wisla Krakow

Thời gian trực tiếp:2021-12-03 10:00:00CET trực tiếp MK Do

Nguồn trực tiếp: Kangaroo sống
Trước khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu:
2021-12-03 10:00:00CET

Danh sách phát trực tiếp mới nhất