Giai đoạn thứ hai của \"Wales Wales\" - Chương trình Titang Tour Shiyuan vào ngày 8 tháng 8 năm ngoái