Năm 2001, Giải vô địch châu Âu: Thịt nhỏ tươi Noditzki 43 Khăn, Gasol 31 điểm