Cứng cứng?Owen không có tiêm vắc-xin trong tiêm chủng, những người không mắc vắc-xin rất đạo đức giả.